De tandarts

De tandarts. Sommigen vrezen ervoor als ze de afspraak in de agenda zien staan, anderen hebben er totaal geen moeite mee. Toch is het belangrijk dat de tandarts goed naar ons gebit kijkt. Immers, hoe beter uw tanden, hoe beter u kunt kauwen, en het eten beter verteerd kan worden. In dit artikel zullen we het beroep van de tandarts beter bekijken. Wat doet de tandarts in Breda precies, wat voor opleiding heeft hij gevolgd en met wie werkt hij allemaal samen?

De werkzaamheden van de tandarts

Als een patiënt klachten heeft, of bij een (half)jaarlijkse controle, zal een tandarts de eerste zijn die het gebit van de patiënt bekijkt en onderzoekt. Tijdens deze controle stelt de tandarts vast of en welke problemen er zijn. Vervolgens zal hij naar aanleiding van de diagnose een behandelplan vaststellen. Daarnaast zal de tandarts proberen te voorkomen dat er ziekten of afwijkingen aan het gebit zullen ontstaan. Het is de bedoeling dat de patiënt zo lang mogelijk zijn natuurlijke tanden houdt, om het kauwproces zo lang mogelijk op natuurlijke wijze te houden. Daarbij geeft de tandarts advies aan de patiënten over mondverzorging.

Alles voor een prima gebit

Om het gebit zo gezond mogelijk te houden, is het belangrijk dat de tandarts bij klachten ingrijpt en de problemen zo goed mogelijk oplost. Als er cariës zijn ontstaan zal de tandarts ingrijpen. Hiervoor zal hij het gaatje wegboren, en vervolgens vullen met een vulling. Dit kan onder gedeeltelijke of volledige narcose, zodat u er vrijwel niets van zal merken. Als er een groter gedeelte is ontstoken, kan het nodig zijn dat een zenuwontsteking is opgetreden. In dat geval zal er een wortelkanaalbehandeling plaatsvinden, waarbij de pijn wordt aangepakt. Ook kan de tandarts nieuwe kronen of bruggen plaatsen op zwakke tanden en kiezen, zodat u weer gewoon kunt kauwen. Verder kunt u denken aan het trekken van verstandskiezen. Als de tanden scheef staan, kan de tandarts ervoor kiezen een beugel te plaatsen. In dat geval worden uw tanden weer op de juiste wijze in uw mond geduwd. Ten slotte kan de tandarts u medicijnen voorschrijven.

De tandarts werkt vaak samen met een team

De tandarts werkt vaak niet alleen, maar heeft een compleet tandheelkundig team om zich heen. Er komen namelijk zoveel taken bij kijken, dat de tandarts dit niet allemaal zelf kan afhandelen. Vaak heeft een tandarts een of meerdere tandartsassistenten. Deze assisteren de tandarts tijdens het uitvoeren van de behandelingen. Daarnaast heeft de tandarts een baliemedewerkster en een office- of praktijkmanager. Deze voeren geen tandheelkundige behandelingen uit. Zij zorgen er meer voor dat de business kant van het bedrijf goed verloopt. De baliemedewerkster zorgt ervoor dat de agenda van de tandarts goed is verzorgd en dat de afspraken met cliënten goed verlopen. De tandarts blijft echter eindverantwoordelijk en heeft een coördinerende rol. Meestal is de tandarts zijn eigen werkgever. Het kan echter voorkomen dat hij in loondienst is bij een collega in dezelfde praktijk. In dat geval is hij alleen verantwoordelijk voor de eigen tandartsassistentes.

Doorverwijzing naar een andere arts

Het kan voorkomen dat een behandeling te gecompliceerd is. In dat geval kan de tandarts het niet zelf uitvoeren, en zal u doorverwijzen naar een andere professional die gespecialiseerd is in de desbetreffende behandeling. U kunt het vergelijken met zorg bij de huisarts. De tandarts kan u doorverwijzen naar de kaakchirurg, de orthodontist of bijvoorbeeld de implantoloog. Heeft u een extreme angst voor de tandarts? De tandarts kan u in dat geval ook doorsturen naar een speciale angsttandarts.

Opleiding tot tandarts

Een tandarts heeft een studie Tandheelkunde op de universiteit gevolgd. Deze studie duurt in totaal zes jaar. Eerst wordt een drie jarige bacheloropleiding gevolgd. Daar worden de theorie en de praktijk behandeld. Vervolgens volgt een drie jarige masteropleiding. Daarin leert de aankomende tandarts over de wetenschappelijke kant van tandheelkunde en wordt een specialisatie gekozen. Als deze opleiding is afgerond, mag de afgestudeerde als tandarts aan de slag gaan. Ook kan hij ervoor kiezen zich nog verder te specialiseren. Tandartsen staan geregistreerd in het BIG-register. Tandartsen blijven werken aan de kwaliteit van hun zorg en volgen steeds trainingen en cursussen. Zo blijven ze altijd up-to-date met hun informatie! Een tandarts heeft ook de mogelijkheid zich in te schrijven in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). Hierin wordt de nascholing van de tandarts vastgelegd.