Hulpmiddelen bij astma

Wanneer je astma hebt is dat erg vervelend en kan dat bovendien een enorme impact hebben op je dagelijks leven. Immers, bepaalde prikkels waar andere mensen geen last van hebben (denk aan uitlaatgassen van auto’s en huidschilfers van huisdieren) kunnen heftige reacties oproepen. Gelukkig hoeft het hebben van astma niet per definitie te betekenen dat je geen normaal leven meer kunt lijden.

Allereerst verschilt de hevigheid van de astma per persoon en bovendien zal de ene patiënt op bepaalde prikkels reageren terwijl de andere patiënt er niet of nauwelijks last van zal hebben. Daarnaast zijn er diverse maatregelen die je kunt nemen en zijn er ook diverse hulpmiddelen ontwikkeld waarmee artsen hun patiënten nauwgezet kunnen monitoren en op basis van de uitkomsten die de hulpmiddelen opleveren een behandeling steeds beter kunnen afstemmen op de situatie van hun patiënten. Hierdoor kan het klachtenbeeld op zijn beurt beter beheersbaar worden.

Verkeer-en-fijnstofWelke hulpmiddelen zijn er zoal?

De hulpmiddelen bij astma zijn zeer divers. Een veelgebruikt hulpmiddel is de ACQ vragenlijst. Dit hulpmiddel (dat uit een set vragen bestaat) wordt over het algemeen meerdere malen afgenomen zodat de arts na verloop van tijd goed inzicht kan krijgen in de mate van controle over de klachten die zijn patiënt als gevolg van de astma ervaart.

Een ander hulpmiddel (dat overigens onlangs nog is herzien) is de NHG standaard astma bij volwassenen. Dit hulpmiddel bevat richtlijnen die gebruikt kunnen worden in iedere fase van de behandeling van een astmapatiënt. Dat betekent dat er richtlijnen zijn opgesteld die toepasbaar zijn bij de diagnose, bij de behandeling van de astma en bij het monitoren van de patiënt. Dit maakt dat de NHG standaard astma een waardevolle bijdrage kan leveren aan het juiste behandelen van de ontsteking aan de longen. Je kunt de NHG standaard astma downloaden op diverse sites op het internet, indien je nieuwsgierig bent naar hoe dit hulpmiddel eruit ziet.

De Spirometrie test

De Spirometrie test is, in tegenstelling tot de NHG standaard astma en de ACQ vragenlijst, technischer van aard. Door middel van een spirometer (waarin degene die de test ondergaat moet blazen) wordt vastgesteld hoe de longen van de testpersoon functioneren. Het in- en uitademen in de spirometer dient overigens op bepaalde manieren te gebeuren. Dit is dan ook de reden dat er voor artsen die de spirometrie test afnemen nascholingen zijn ontwikkeld waarin ze leren om hun patiënten correct te instrueren voor het afnemen van de test en waarin de artsen leren om de testresultaten juist te interpreteren.

Door de ontwikkeling van de diverse hulpmiddelen, alsook de inzet van maatregelen die de patiënt in zijn dagelijks leven kan toepassen, hebben behandelend artsen de nodige middelen tot hun beschikking om hun patiënten op een zo goed mogelijke manier te kunnen behandelen en daarmee de hinder die astma kan opleveren zoveel mogelijk te beperken.