Zelfstandigheid ouderen groeit

We worden met z’n allen steeds ouder. Het aantal oudere mensen in Nederland neemt toe en dat betekent automatisch dat het aantal hulpbehoevende mensen stijgt. Dit is letterlijk en figuurlijk een zorg voor de overheid. Het probleem kent echter ook voordelen. Zelfredzaamheid onder oudere mensen wordt de laatste jaren steeds meer gestimuleerd. Ouderen kunnen hierdoor bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis wonen.

Zelfredzaamheid – zowel binnenshuis als buiten- kan worden gestimuleerd door verschillende factoren. Kwetsbare ouderen hebben vaak te maken met een beperking van de psychische en functionele mogelijkheden. In deze blog gaan we in op een aantal belangrijke factoren.

Participatie

De sociale en fysieke omgeving van ouderen is in veel gevallen bepalend voor de zelfredzaamheid. Veel ouderen ervaren het als een grote drempel om het huis uit te gaan of om andere mensen te ontmoeten. Het gevolg is dan vaak dat mensen zich afzonderen, weinig bewegen, eerder depressief raken en dat het denkvermogen achteruit gaat.

Verschillende maatregelen zijn de afgelopen tijd genomen om ouderen meer te laten participeren en meer met mensen in contact te laten komen. Het stimuleren van mantelzorg en het ‘Maatjesproject’ (vrijwillig ouderen helpen in de buurt) zijn daar goede voorbeelden van.

Zorghulpmiddelen

Een praktische verbetering voor meer zelfstandigheid bij ouderen is de steeds grote ontwikkeling van zorghulpmiddelen. Hiermee verbeteren de functionele mogelijkheden voor ouderen. Tiliften, rollators, scootmobiels, trapliften…het zijn slechts enkele voorbeelden waarmee het gemak van leven wordt vergroot. Dit geldt voor zowel binnens- als buitenshuis. Met een scootmobiel is het eindelijk weer mogelijk om die ene vriendin een paar straten verderop te bezoeken. Met een traplift hoeft iemand in een huis met meerdere etages minder snel te verhuizen. Tegenwoordig zijn er steeds meer adviseurs op de markt die ouderen op  maat hierover kunnen informeren. Binnen zorginstellingen merken ze dat klanten met deze voortdurende ontwikkeling meer plezier in het leven krijgen. Functionele ongemakken zijn voortaan verleden tijd.

WMO

De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft er het afgelopen jaar voor gezorgd dat zelfstandigheid onder ouderen en hulpbehoevenden gestaag groeit. De WMO is per 1 januari 2015 ingevoerd en bestaat uit een hoeveelheid maatregelen die moeten resulteren in meer zelfredzaamheid. Daarbij wordt gekeken naar de persoonlijke situatie van iemand en wat er precies voor nodig is om mensen zelfstandiger te laten leven.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet en begeleidt onder meer op het gebied van:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • ondersteuning om de mantelzorger te ontlasten;
  • Plaatsing in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • opvang in het geval van huiselijk geweld.

Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken aan cliënten. Met een pgb kan een cliënt ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Wanneer iemand bijvoorbeeld ogen wil laten laseren, dan kunnen de kliniekkosten mogelijk uit het budget komen.

Conclusie

Nu de vergrijzing toeneemt in Nederland wordt er op een efficiënte wijze gekeken naar meer zelfstandigheid bij ouderen en hulpbehoevenden. De afgelopen jaren zijn er diverse maatregelen genomen die resulteren in meer zelfredzaamheid en minder druk op de zorg. Uit onderzoek blijkt dat ouderen de laatste jaren vaker en makkelijk thuis blijven wonen.